فهم قرآناز دیدگاه امام خمینی
50 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » زمستان 1378 - شماره 21 (14 صفحه - از 67 تا 80)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در نظر امام خمینی، اخلاص، طهارت، ترتیل و تدبر از مهمترین شرایط فهم قرآن است و غرور علمی، گناه، جمود بر اقوال مفسران و تعصب بر رأی شخصی از بزرگترین موانع فهم قرآن به شمار می‌رود. به نظر او فهم کامل قرآن به معصومان علیهم‌السلام اختصاص دارد و البته سایر مردم به اندازه ظرفیت عقلی خود می‌توانند قرآن را بفهمند. در دیدگاه او قرآن به ظاهرش محدود نیست و از طریق آن باید به باطن قرآن رسید. او شیوه مطلوب تفسیر را عنایت به هدف هدایتی قرآن می‌داند. واژگان کلیدی: شرایط فهم قرآن، موانع فهم قرآن، مبانی فهم قرآن، روش تفسیر